Hòa giải viên

Lựu chọn hòa giải viên

Hãy lựa chọn Hòa giải viên phù hợp nhu cầu giải quyết tranh chấp

Đội ngũ hòa giải viên

Đội ngũ hòa giải viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm

TS. LS. Nguyễn Bá Sơn

TS. LS. Nguyễn Bá Sơn

Phó Chủ tịch VICMC

THS. LS. Khuất Văn Trung

THS. LS. Khuất Văn Trung

Hoà giải viên

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

Tổng Thư ký VICMC

Trần Thuỳ Giang

Trần Thuỳ Giang

Hoà giải viên

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Ngọc Minh

Hoà giải viên

LS. Trần Thị Hương

LS. Trần Thị Hương

Hòa giải viên

ThS. LS. Lương Văn Lý

ThS. LS. Lương Văn Lý

Uỷ viên điều hành VICMC

Th.S Nguyễn Anh Minh

Th.S Nguyễn Anh Minh

Hòa giải viên