Hòa giải viên

Lựu chọn hòa giải viên

Hãy lựa chọn Hòa giải viên phù hợp nhu cầu giải quyết tranh chấp

Đội ngũ hòa giải viên

Đội ngũ hòa giải viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

Tổng Thư ký VICMC

MBA.LS. Ngô Quỳnh Anh

MBA.LS. Ngô Quỳnh Anh

Hòa giải viên

T.S Hà Công Anh Bảo

T.S Hà Công Anh Bảo

HOÀ GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

MBA.LS. Vũ Thị Quế

MBA.LS. Vũ Thị Quế

Phó Chủ tịch VICMC

Th.S  L.S Bùi Tiến Long

Th.S L.S Bùi Tiến Long

HOÀ GIẢI VIÊN

MBA, LS. Nguyễn Hưng Quang

MBA, LS. Nguyễn Hưng Quang

Chủ tịch VICMC

Yong Eui Kim

Yong Eui Kim

HOÀ GIẢI VIÊN