Hòa giải viên

Lựu chọn hòa giải viên

Hãy lựa chọn Hòa giải viên phù hợp nhu cầu giải quyết tranh chấp

Đội ngũ hòa giải viên

Đội ngũ hòa giải viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm

LS. Trần Thị Hương

LS. Trần Thị Hương

Hòa giải viên

ThS. LS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

ThS. LS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Hoà giải viên

LS. Nguyễn Văn Tú

LS. Nguyễn Văn Tú

Hòa giải viên

MBA.LS. Vũ Thị Quế

MBA.LS. Vũ Thị Quế

Phó Chủ tịch VICMC

LS. Phùng Quang Cường

LS. Phùng Quang Cường

Hoà giải viên

Th.s. Nguyễn Thị Minh Huệ

Th.s. Nguyễn Thị Minh Huệ

Hòa giải viên

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

Tổng Thư ký VICMC

THS. LS.Trần Thị Thanh Huyền

THS. LS.Trần Thị Thanh Huyền

Hoà giải viên