Hàng không

MBA, LS. Nguyễn Hưng Quang

Chủ tịch VICMC

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Luật sư sáng lập và điều hành, Công ty luật NHQuang & Cộng sự

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội (1996)

Chứng chỉ luật sư (1998)

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện Quản trị kinh doanh (Vương quốc Bỉ) (2008)

Quản tài viên (2017)

Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo hoà giải viên do Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) (2018)

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

 • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Vận tải đường thuỷ và đóng tàu
 • Công nghệ thông tin và Điện tử
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Bảo hiểm
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Nghệ thuật
 • Hàng không
 • Y tế và Dược phẩm
 • Dệt may và Da giày
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Năng lượng
 • Sở hữu trí tuệ
     

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

[vicmc]_cv_ls_nguyen_hung_quang.pdf


Nội dung khác

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

VŨ LINH CHI

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

Th.S L.S Bùi Tiến Long

HOÀ GIẢI VIÊN