Thương mại và Dịch vụ

LS. Trần Thị Hương

Hòa giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Sáng lập viên, Rachel IP Firm

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Chương trình đào tạo Kỹ năng Hòa giải viên, CEDR

Chứng chỉ về sở hữu trí tuệ, WIPO

Chương trình Đào tạo Luật sư Thương mại Quốc tế, Học viện Tư pháp 

Cử nhân Luật Kinh tế Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội

 

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Thương mại và Dịch vụ
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Sở hữu trí tuệ
 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

[vicmc]_cv_tran_thu_huong_tv.pdf


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN