Xây dựng và Vật liệu xây dựng

LS. Lưu Xuân Vĩnh

Hòa giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Luật sư điều hành, Công ty Luật Asia Legal

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

Cử nhân, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

 • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Công nghệ thông tin và Điện tử
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Bảo hiểm
 • Năng lượng
 • Sở hữu trí tuệ

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN