Xây dựng và Vật liệu xây dựng

LS. Lê Thế Hùng

HOÀ GIẢI VIÊN

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Luật sư, Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Luật, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (2009)

 

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Xây dựng và vật liệu xây dựng
  • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng 
  •  Cạnh tranh, mua bán và sát nhập 
  •  Đầu tư
       

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT


Nội dung khác

Yong Eui Kim

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

TS. FUSHIHARA HIROTA

HOÀ GIẢI VIÊN

T.S Hà Công Anh Bảo

HOÀ GIẢI VIÊN

Th.S L.S Đoàn Hồng Sơn

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. Cao Đăng Duy

HOÀ GIẢI VIÊN