Hàng không

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Thành viên sáng lập và điều hành ChangAroth Chambers LLC

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sĩ về Luật Xây dựng và Trọng tài, Kings College London (KCL) & National University of Singapore (NUS), 2006

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên kể từ năm 2016 – accredited with the Singapore Mediation Centre (SMC)

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

 • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Vận tải đường thuỷ và đóng tàu
 • Công nghệ thông tin và Điện tử
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Bảo hiểm
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Nghệ thuật
 • Hàng không
 • Y tế và Dược phẩm
 • Dệt may và Da giày
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Thực phẩm và Đồ uống
 
 • Năng lượng

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

File đính kèm

 

File đính kèm

anil_changaroth_profile_[nov_19].pdf


Nội dung khác

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. TRẦN THỊ HƯƠNG

HÒA GIẢI VIÊN

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN