Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Kinh tế - Luật   

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

PGS. TS Luật học, Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Kishinev (Cộng hòa Moldova) 

Cử nhân Luật kinh tế, Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Kishinev (Cộng hòa Moldova) 

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Quản trị doanh nghiệp
  • Chứng khoán
  • Tài chính – ngân hàng – thuế

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

[vicmc]_le_vu_nam_cv_vn.pdf


Nội dung khác

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

VŨ LINH CHI

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

Th.S L.S Bùi Tiến Long

HOÀ GIẢI VIÊN

Th.S L.S Đoàn Hồng Sơn

HOÀ GIẢI VIÊN