Sở hữu trí tuệ

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Phó Tổng Thư Ký Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Tiến sĩ Luật (Úc)
  • Thạc sĩ Luật (Úc)
  • Cử nhân Luật (Việt Nam)

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Giải quyết tranh chấp
  • Pháp luật về Sở hữu trí tuệ
  • Luật và chính sách công

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

[vicmc]_cv_le_hung_long_tv.pdf


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. TRẦN THỊ HƯƠNG

HÒA GIẢI VIÊN