Dịch vụ hòa giải

Giới thiệu phạm vi hoạt động

Trung tâm hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) do các thành viên của Hội luật quốc tế Việt Nam (VSIL) thành lập vào năm 2018. Định hướng của VICMC nhằm giải quyết tranh chấp bằng hoà giải được nhanh, hiệu quả về chi phí, chuyên nghiệp và độc lập và thực hiện các dịch vụ hoà giải mà pháp luật cho phép.

Giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại bằng hoà giải đang trở thành một xu hướng trên thế giới bởi nhiều ưu điểm của phương thức này, như thời gian, chi phí, gìn giữ mối quan hệ và mức độ bảo mật. Hoạt động hoà giải được coi là một phương thức hỗ trợ hoạt động kinh doanh, thương mại và phát triển kinh tế. Hoà giải được coi là phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế vượt qua các rào cản về văn hoá và quyền tài phán. Theo quy định tại Nghị định 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hoà giải thương mại, các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại hoặc tranh chấp với một bên có hoạt động thương mại mà các bên thỏa thuận lựa chọn phương thức hoà giải để giải quyết tranh chấp thì có thể nhờ hoạt động hòa giải thương mại.

Trung tâm hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (gọi tắt là VICMC) do các thành viên của Hội luật quốc tế Việt Nam (gọi tắt là VSIL) thành lập vào năm 2018. Định hướng của VICMC nhằm giải quyết tranh chấp bằng hoà giải được nhanh, hiệu quả về chi phí, chuyên nghiệp và độc lập và thực hiện các dịch vụ hoà giải mà pháp luật cho phép.

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ hòa giải chuyên nghiệp hiệu quả, VICMC còn có trách nhiệm xã hội với cộng đồng; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu về hòa giải và lan tỏa, đào tạo, tập huấn kiến thức về hòa giải.

Với định hướng nêu trên, VICMC cung cấp dịch vụ sau:

Hoà giải tranh chấp thương mại trong các lĩnh vực

 • Bảo hiểm
 • Công nghệ thông tin và Điện tử
 • Dệt may và Da giày
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Hàng không
 • Hợp tác công tư và Cơ sở hạ tầng
 • Năng lượng
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Nghệ thuật
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Sở hữu trí tuệ
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
 • Y tế và Dược phẩm

Quy trình hoà giải tại VICMC được mô tả tóm tắt như sau:

 

Hoạt động hoà giải nhằm phòng ngừa tranh chấp thương mại (hay còn gọi là kiểm soát xung đột)

 

Đào tạo về hoà giải


Nội dung khác

VICMC CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ BAN PHÒNG NGỪA, HÒA GIẢI VÀ PHÂN XỬ TRANH CHẤP (DB)

Từ ngày 01/01/2021, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam cung cấp dịch vụ về ban phòng ngừa, hòa giải và phân xử tranh chấp (DB).

VICMC THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HÒA GIẢI TRỰC TUYẾN

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ các bên mong muốn được hoà giải tranh chấp một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam VICMC thông báo về việc thực hiện các thủ tục hòa giải trực tuyến, đặc biệt là thực hiện các phiên hòa giải trực tuyến.

Mẫu yêu cầu hòa giải

Download mẫu yêu cầu hòa giải tại đây

Điều khoản hoà giải mẫu

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, các bên thống nhất sẽ tiến hành hòa giải một cách thiện chí tại Trung tâm hoà giải thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm này. Các bên sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận giải quyết tranh chấp đạt được từ tiến trình hòa giải.

Biểu phí hoà giải

Cơ cấu Phí hòa giải bao gồm: Chi phí hành chính cho công tác quản lý vụ việc hoà giải; và Chi phí cơ sở vật chất để tiến hành hòa giải (phòng họp chung, phòng họp riêng với từng bên) và chi phí thức ăn, đồ uống cho bữa trưa và giờ nghỉ giải lao tại các buổi hòa giải; và Thù lao Hòa giải viên.

Quy tắc hòa giải

Quy tắc Hoà giải của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (“Quy tắc”) áp dụng cho việc hoà giải mọi tranh chấp thông qua Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (“Trung tâm”)