Tin tức sự kiện

Sự kiện nổi bật

Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2020”

Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2020”

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) phối hợp cùng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2015 - 2020 - Bộ Tư Pháp, Sở Tư Pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2020”.

TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM

Tin tức sự kiện khác

Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2020”

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) phối hợp cùng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2015 - 2020 - Bộ Tư Pháp, Sở Tư Pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2020”.

Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp”

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) phối hợp cùng Bộ Tư Pháp và Câu Lạc Bộ Luật Sư Thương Mại Quốc Tế (VBLC) tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp” tại Thành phố Hồ Chí Minh.