Dệt may và Da giày

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Luật sư thành viên VPLS Cao Đức Nhuận 

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sỹ Luật kinh tế và Luật thương mại quốc tế (2009), Trường Đại học Macquarie, Úc

Cử nhân Ngữ Văn Anh (2005), Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Luật Thương Mại (2001), Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Quản trị doanh nghiệp
  • Lao động;
  • Bảo hiểm;
  • Bất động sản;
  • Dệt may và da giày;
  • Thực phẩm và đồ uống;
  • Thương mại và dịch vụ;
  • Phá sản và Xử lý nợ;
  • Tranh tụng tại Toà án và Trọng tài.

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

[vicmc]_cv_cao_thi_ha_giang.pdf


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

LS. TRẦN THỊ HƯƠNG

HÒA GIẢI VIÊN